English

Hrvatski


زبان_فارسی

Українська

Tiếng Việt
Medjugorje Our Lady of Medjugorje

Medjugorje


WebSite

Last update
25/Tháng Sáu/2024
 

Latest Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Sáu 2024

Các con yêu dấu, Mẹ mừng vui với các con và tạ ơn Chúa đang cho phép Mẹ ở với các con, để dẫn dắt các con và yêu thương các con. Các con nhỏ ơi, hòa bình đang bị đe dọa và gia đình đang bị tấn công. Mẹ kêu gọi các con, các con nhỏ ơi: hãy trở lại việc cầu nguyện trong gia đình. Hãy đặt Thánh Kinh nơi dễ thấy và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Các con hãy yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự để rồi nó có thể tốt lành cho các con trên trái đất. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Current date and time in Medjugorje : ,

For God to live in your hearts, you must love.

Copyright © Medjugorje WebSite -
medjugorje.ws, medjugorie.ws, medugorje.ws, ourlady.eu and content contributors
Contacts

Caritas of Birmingham and 'A Friend of Medjugorje' Terry Colafrancesco - Sterrett, Alabama EXPOSED / A Friend of Medjugorje and his group Caritas of Birmingham - a cult?